Inschrijfformulier


De contributie voor 2018 is € 145,00.

Rekeningnummer NL89RABO01782.41.288 t.n.v. Zangkoor 4 Fun.


Graag hieronder de vragen beantwoorden.